JH Natursten AB
                                                                          www.natursten.nu           Galleri Trädgård


            Galleri Bygg


          
         JH Natursten AB
         Johnny Heikfolk
         Skärmaröviksvägen 6
         139 54  Värmdö
     
        

 

     Jag heter Johnny Heikfolk
    och bor på Värmdö.
   
    I firman arbetar även
    Niklas Westerberg. 
     
    Vi utför arbeten inom:
 
    TRÄDGÅRD: Murar, gångar,
    trappor, uteplatser och
    verandor.
    Vi arbetar mycket med
    natursten.

    BYGG: utbyggnad, reno-
    veringar badrum, kök mm.
    (Jag åtar mig endast bygg-
    arbeten under den kallaste
    vinter perioden.)

Tel 0736-22 16 16            Mail: info@natursten.nu